Обединението - стратегия за оцеляване

Обединението в сферата на търговията с бързооборотни стоки - безалтернативна стратегия за оцеляване


Глобализацията и леснодостъпните капитали, съчетани с жестоката конкуренция на вече установените пазари, водят до това, че мултинационалните търговски вериги, усилено навлизат на нови територии. Това преструктуриране на пазара има за резултат изтласкване на голяма част от пазарните играчи – от най-малките, до най-големите. Всички, които не са били достатъчно гъвкави да се приспособят към новите условия, губят. Никой не е имунизиран. Изпаднали в морето на посредствеността, тези магазини не се отличават с нищо в очите на потребителите.

Обединението в сферата на търговията с бързооборотни стоки е инструмент и стратегия за оцеляване.

Доброволните търговски обединения генерират ползи и по-добра конкурентна среда. Позволяват на своите членове бързо да се пренастроят към променящата се среда и да създадат асоциация за самите себе си. Търговските обединения са носител на знания, дават перспектива и сигурност за устойчиво развитие. Без значение дали се акцентира на цената, перфектното обслужване, бързото пазаруване или огромния асортимент от стоки, възможностите на търговските обединения са значително по високи в сравнение с усилията на отделните търговци. По-добри търговски условия, трансфер на знания, добри търговски практики, диверсификация и предлагане на собствени марки в това число и стоки, характерни само за клъстера, са предимства, които могат да се постигнат единствено с обединени усилия.


Източник - http://www.regal.bg/


Обратно