За ЕКО маркет

Дружеството има основна цел да подобри конкурентоспособността на представляваните търговски обекти, да подсигури в бъдеще устойчиво развитие на търговската мрежа и да генерира конкурентни преимущества за своите членове.

Основните направления за работа са: увеличаване на продажбите, намаляване разходите за маркетинг или за достъп до нови пазари, икономии от доставките, разработване на собствени марки продукти и услуги, вътрешна търговска дейност за преодоляване на пиковете и спадовете в търсенето, подобрения по отношение на човешките ресурси и уменията.

Унифицирането на търговските обекти по отношение на асортимент, планограми и прилагане на мърчандайзинг стандарти се подпомага в голяма степен и от самите доставчици, като заинтересовани от изграждане на търговски обекти с висока обръщаемост на предлаганите продукти.