Големите малки търговци на дребно

Близо 243 млрд. долара е оборотът на десетте най-големи кооперативни сдружения между независими търговци (retailer’s co-operatives) в хранителния бранш в света през 2012 г. Сумарно бързооборотният кооперативен бизнес в глобален план (включително потребителски кооперативи и такива между търговци) се оценява на

Близо 563.8 млрд. долара годишно
разпределени между общо 405 кооператива. Над 99% от тези обороти минават през организации с годишни приходи над 100 млн. долара (330 кооператива в 33 страни), концентрирани предимно в Европа и САЩ. Това сочи докладът The World Co-operative Monitor 2014, съвместен проект на ICA (International Co-operative Alliance) и Euricse (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises). Проучването представя данни за 2012 г. и обхваща близо 2 хиляди кооператива от 65 страни от различни сектори на икономиката. По обща дефиниция

Ритейл кооперативът
е обединение между независими търговци на дребно с ключова цел извършване на общи покупки и логистика на стоки при по-конкурентни условия. Освен това с общи сили малките бизнеси развиват по по-ефективен начин маркетинг, промоционална и private label политика, споделят мениджърско know-how и прочее в полза на членовете на кооператива. Чрез кооперирането малките търговци се ползват от

Предимства като на големите вериги
като в същото време запазват независимостта на бизнеса си. Големият капитал дава възможност за икономии от мащаба – по-големи количества на покупките, по-изгодни цени, по-голяма сила на договаряне с доставчиците, улеснен достъп до международните пазари. Интеграцията на дейности като складиране и логистика значително понижава разходите на бизнеса. Освен това под общ търговски бранд независимите търговци ползват плюсовете от по-добрата познаваемост на марката и по-високата лоялност на клиентите. По правило дейността на кооператива се финансира от членска такса. Чрез нея всеки член получава дялово участие в организацията. Основен доставчик на всеки от членуващите търговци е самият кооператив. Покупките, администрацията и стратегическото управление се извършват от централизирана структура.

На кооперативния модел се базират някои от най-големите концерни за търговия на дребно в света. Класацията на ICA оглавява

Френският Е.Leclerc
с общ годишен оборот 57.66 млрд. долара през 2012 г. Централизираната му структура ACDLec обединява над 500 търговци с над 650 филиала. Покупките на едро от международните пазари достигат до магазините на малките независими търговци чрез дъщерното на Е.Leclerc дружество Siplec с оборот 10.8 млрд. евро за 2012 г. по цени на едро. Siplec договаря и доставките на private labels на кооператива под три основни марки - Marque Repère, дискаунт бранда Eco+ и Tissaïa за текстилни изделия. E.Leclerc оглавява структура на европейския алианс за покупки Coopernic, в който неотдавна се включиха белгийската Delhaize Group и Coop Италия.

Също френска собственост е четвъртият по големина ритейл кооператив в света - Système U (шести във Франция), с 30.6 млрд. долара приходи за 2012 г. "Системата" обединява над 1050 обекта на независими търговци на територията на Франция под няколко бранда – широкоформатният Hyper U, супермаркетите Super U, през които минава по-голямата част от бизнеса на кооператива, Marché U, пригоден за квартала и малките населени места, и малоформатният U express. През септември тази година Système U обедини сили за покупки с прекия си конкурент Auchan, пети на френския пазар. Така алиансът надмина по пазарен дял лидерите Carrefour и Leclerc, пишат френските медии.

На второ и трето място по приходи сред кооперативите в света са други два бързооборотни гиганта -

Германските Edeka и Rewe
В структурата на Edeka в Германия са обединени над 4000 независими търговци с мрежа от над 11 600 филиала. Под бранда Edeka-Markt работят обекти от 800 до 2500 кв.м, Edeka Center са с по-голяма търговска площ. Седем регионални центъра управляват доставките до магазините в страната чрез 38 логистични бази. Edeka Zentrale, базирана в Хамбург, отговаря за стратегическото планиране и координацията на бизнеса.

Близо 53% от приходите на Edeka са от независими търговци. Останалите идват по линия на придобити от кооператива бизнеси, сред които са дискаунт веригата Netto (с 11.8 млрд. евро оборот за 2013 г.), удобните магазини Spar Express (с близо 380 филиала в Германия) и други. Еdeka е член на европейския алианс за покупки Alidis/Agenor със седалище в Женева, чрез който се реализират голяма част от международните доставки на кооператива.

Наименованието на кьолнския концерн Rewe е съкращение от Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften ("Асоциация за контрол на западните кооперативи за покупки"). Сегашният концерн Rewe Group стартира преди близо 90 години като обединение между седемнадесет германски кооператива за покупки. В момента под шапката на Rewe работят множество мултинационални бизнеси, сред които австрийските Billa и Merkur, дискаунт веригата Penny Markt, супермаркетите miniMAL, дрогериите Bipa и други. От 2005 г. Rewe е в стратегическо партньорство за покупки и логистика с групата Dohle (собственик на магазините HIT). Преди близо година концернът напусна алианса за покупки на едро Coopernic, за да формира нов съюз с другите три бивши члена – швейцарската верига Coop, италианската Conad и белгийската Colyrut.

Интересен коопмодел е развила

Финландската SOK Corporation
на пето място по оборот (15.45 млрд. долара) в света. SOK функционира като управляващо звено на финландската S Group, която обединява под шапката си двадесет регионални кооператива в сферата на храните. Независимите членове на кооператива оперират на пазара под марките Prisma, S-market, Sale, Alepa и ABC с мрежа от близо хиляда обекта в цяла Финландия. Коопмоделът се базира на т.нар. бонус върху покупките. Всеки член получава обратно до 5% от стойността на доставките си от кооператива през месеца, като процентът расте според реализираните покупки. Оборотите се акумулират по членска карта, с която търговците могат да купуват стоки на преференциални цени от над хиляда складови локации на S Group във Финландия. Допълнителни облаги са ползването на безплатни услуги на вътрешната за кооператива S-Bank, собственост на S Group. През нея се организират плащанията на бонусите и вноските на членската такса, върху която кооперативът изплаща лихви.

Емблематичен пример за цялостна вертикална и хоризонтална кооперация по веригата на доставки е

Швейцарският Fenaco-Landi
(на десето място с 6.34 млрд. долара за 2012 г.). В кооператива членуват над 80% от дребните фермери в страната, обединени в близо 250 регионални Landi кооператива (landwirtschaftliche Genossenschaften). Към структурата на организацията принадлежат над 80 дъщерни компании на различни нива по веригата на създаване на храни. На аграрно ниво кооперативът е активен в зърнопроизводството (Fenaco GoF), животински храни и семена (UFA, Meliofeed), производство на аграрна техника (UmaTec, Serco Landtechnik) и други. На нова преработка на храни покрива браншовете замразени зеленчуци (Frigemo AG), яйца (EiCo), производство и преработка на месо (Ernst Sutter AG), винарство (Gernier SA, Divino и др.), плодове и зеленчуци (Leman Fruits, Landesprodukte,Union Fruits SA) и други. Fenaco-Landi е популярен на швейцарския пазар с някои от най-емблематичните локални марки. Ритейл брандът Landi (с близо 300 обекта) има близо 98% познаваемост сред потребителите в страната според сайта на кооператива. Fenaco развива и веригите Volg, Visavis и TopShops, популярни най-вече в по-малките населени места. За директните покупки от фермите и доставки до търговския канал се грижи администриращото дружество LANDI Schweiz AG.

Кооперативите между независими търговци имат

Стабилни традиции в САЩ и Холандия
Американската Wakefern Food Corporation е най-големият ритейл кооператив в САЩ. Той обединява близо 50 независими бизнеса, които продават в близо 300 локации в шест щата под марката ShopRite. Втори по големина в САЩ и на девето в света е Associated Wholesale Grocers, Inc. със 7.85 млрд. долара оборот през 2012 г. Холандският C.I.V. Superunie, осми в света, покрива близо една трета от FMCG пазара в страната с над 1800 търговски обекта.Musgrave Group – растеж чрез доброволно търговско сдружение

Началото на Musgrave - най-голямото сдружение за търговци на дребно в Ирлания, е поставено през 1876 г., с един магазин за хранителни стоки. През 1922 г. фирмата вече се е разраснала до верига от магазини за търговия на дребно и създава собствен склад за търговия на едро. На базата на лоялните клиенти, които купуват от склада на едро, Джак Мъсгрейв учредява доброволно търговско сдружение и започва да изгражда специални складови бази, работещи на принципа кеш енд кери. Казано по-ясно, продавачът на едро формира търговски партньорства с независими търговци на дребно. После на тази база се развива и франчайз. Към групата се присъединяват собственици на успешни магазини, които търсят по-добри търговски условия. Мъсгрейв предоставял търговска марка, осигурявал обучения, допълнителните отстъпки, маркетингово съдействие, управленско обучение и услуги на търговците на дребно. В замяна те се съгласявали да купуват стоки единствено от търговеца на едро. Търговският модел се оказва успешен.

През 60-те години на миналия век обаче в Ирландия започнали да се появяват първите големи вериги супермаркети. Те се разраствали и променяли класическия път на стоката, който тръгвал от производителя и чрез търговците на едро и дребно стигал до крайния клиент. Понеже веригите супермаркети купували стоки в големи мащаби, скоро те започнали да заобикалят търговците на едро и да работят директно с производителите. Всичко това застрашило бъдещето на търговците на едро, на тези на дребно и на най-големия търговец на едро и дистрибутор - "Мъсгрейв". От компанията внимателно проучили силните и слабите страни и на супермаркетите, и на независимите търговци на дребно и открили ниша с огромен потенциал.

Създадени били два типа магазини - SuperValu и Centra. Те предлагали франчайз на независимите търговци на дребно и бързо срещнали отклик сред тях. Магазините SuperValu се позиционират като квартални магазини, разположени близо до клиентите. Имат удължено работно време и работят през почивните дни. Така в непосредствена близост до клиентите и отговаряйки директно на нуждите на местния пазар, те бързо печелят преимущество пред големите конкуренти.

Супермаркетите Centra се в три формата. Centra Supermarkets – предлагат пълния набор от пазарски услуги на клиентите от по-малките селища. CentraFoodmarkets могат да бъдат открити край имения и курортни селища и са предназначени за клиенти с по-специфични потребителски навици. CentraQuickstop са достъпни по главните пътни артерии на страната, предоставящи богата гама от продукти, и повечето работят нонстоп.


http://www.regal.bg/