Българският отговор

Преди осем години създадохме Хранителна верига Еко Маркет , като обединихме 50 малки и средни  магазини за хранителни стоки във Великотърновски регион. Целта беше да се противопоставим на инвазията на големите международни вериги , които с огромните си ресурси представляваха заплаха за местния малък бизнес.

Сега ,за  съжаление констатираме , че губим битката . Но не сме се предали.

До голяма степен вината си е в нас самите , но и външните фактори не са без значение.  Само ще обърнем  внимание върху ролята на държавата ,която от една страна поставя "Стратегическите инвеститори " с всичките им подарени привилегии , а от другата сме тия , върху които се стоварва целия чиновнически репресивен апарат. Тук могат да бъдат изброени десетки агенции , комитети , комисии.

Поставени в тези условия , решихме да погледнем на запад , но не за да емигрираме , след като закрием бизнеса си в България , а за да потърсим нови възможности за развитие.

От три  години зареждаме Български магазини в Германия , Белгия , Холандия , Франция.

На 10.11.2019 г. в град Манхайм , Германия , на среща между нас и всичките ни сегашни клиенти , се взе решение  да основем Първата Българска верига магазини за бързооборотни стоки - Еко Маркет България.

Засега заявления за членство са подали около 30 фирми . Очакваме броят им бързо да нарасне.

В крайна сметка България е там , където има поне една Българска бакалия.


Обратно